Kvarteret Leran i Jursla namngavs den 11 september 2007.

Namngrupp ”jordarter”. Lera är en extremt finkornig jordart; partiklarna är mindre än 0,002 millimeter.

(Platinumcars i kvarteret Leran år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.