Kvarteret Laxholmen i stadsdelen Berget namngavs den 28 januari 1993.

Namnet Laxholmen återfinns på 1751 års karta. Laxfisket var tillsammans med kvarnströmmarna viktiga faktorer bakom Norrköpings grundande och i det äldsta dokument där Norrköping nämns (1283) skänkte drottning Sofia sina rättigheter till laxfiske till nunneklostret i  Skänninge.

Kvarteret Laxholmen upptas i dag helt av Strykjärnet – Holmens bomullsväveri från 1917, som sedan 1991 inrymmer Arbetets museum. Holmen verkar ha räknats som ett eget kvarter från början av 1900-talet till 1930-talet men kom sedan att införlivas med fabriksområdet Gamla Holmarna.

(Holmens bomullsväveri på Laxholmen. Foto: Werngrens ateljé. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)