Kvarteret Lampan i Skarphagen namngavs den 27 juni 1956.

Namngrupp ”möbler och husgeråd”.

(Kvarteret Lampan. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköping stadsarkivs samlingar)