Kvarteret Kyrkoherden i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944.

Namngrupp ”kyrkliga ämbeten”. En kyrkoherde är en präst som fungerar som arbetsledare i ett pastorat.

(Flerbostadshus i kvarteret Kyrkoherden år 2022. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)