Kvarteret Kvarnholmen i stadsdelen Berget namngavs den 28 januari 1993.

Namnet finns på en karta från 1751. Grunden till Holmens Bruk lades redan 1609 då hertig Johan av Östergötland startade ett vapenfaktori här. Bruket kom under Louis De Geers ledning att omfatta även mässingsbruk och kvarnar. Senare tillkom pappers- och bomullstillverkning. Så sent som 1986 flyttade Holmens sista verksamhet, papperstillverkningen, ut från Kvarnholmen, den holme som gett bolaget dess namn. År 1994 invigdes Louis De Geer konsert & kongress i den gamla pappersfabriken.

(Holmens bruk på Kvarnholmen år 1896 i nuvarande kvarteret Kvarnholmen. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)