Kvarteret Kvaggan i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”. Kvagga är en utdöd zebraart som var övervägande brun, och endast vit- och svartrandig på huvudet och halsen. Det sista vilda djuret sköts i Oranjefristaten i Afrika 1878, och den allra sista kvaggan dog i djurparken Natura Artis Magistra i Amsterdam 1883.