Kvarteret Kronomagasinet på Saltängen namngavs den 28 november 1983.

I området låg från 1770-talet ett kronobränneri. Sedan bränneriverksamheten upphört användes byggnaderna som kronomagasin, det vill säga större förrådshus för kronans spannmål. Från 1870-talet fanns här kvarteren Västra Kronomagasinet och Östra Kronomagasinet.