Kvarteret Kortvingen i Smedby namngavs den 6 december 1965.

Namngrupp ”insekter”. Kortvingar är långsmala skalbaggar med starkt förkortade täckvingar.

(Lida kullar i kvarteret Kortvingen. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)