Kvarteret Korsspindeln i Smedby namngavs den 27 april 1960.

Namngrupp ”spindlar”. Korsspindeln har fått sitt namn av att den på bakkroppens rygg har vita fläckar som bildar en korsformig teckning.