Kvarteret Konstruktören i Butängen namngavs den 23 april 1990.

Namngrupp ”industriyrken”. Kvarteret ”inrymmer ingenjörsinriktad verksamhet”.