Den 14 juni 2016 namngavs kvarteret Köksträdgården i Östantill.

Det nybildade kvarteret ligger på Nya torget som 1863 anlades i kvarteret Trädgården, och det nya namnet valdes för att knyta an till det gamla från 1728. I området låg under 1500- och 1600-talen en stor trädgård som hörde till kungsgården Norrköpings hus.

(Kvarteret Köksträdgården år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)