Kvarteret Kobben i Lindö namngavs den 11 januari 1982.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.