Kvartersnamnet Klinten i stadsdelen Berget nämns första gången 1912.

Det namngavs samtidigt som kvarteret Toppen. De båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen.

(Telegrafstyrelsens arbetarbostäder i kvarteret Klinten vid korsningen Nygatan – Korsgatan år 1924. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)