Kvartersnamnet Klinten nämns första gången 1912.

Det namngavs samtidigt som kvarteret Toppen. De båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen.

(Telegrafstyrelsens arbetarbostäder i kvarteret Klinten 1924. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)