Den 31 mars 1942 namngavs kvarteret Klingsborg i Klingsberg.

Här låg från 1870-talet gården Klingsborg, en av två gårdar i Klingsberg. Den köptes 1944 av Norrköpings stad och revs när Klingsborgsskolan byggdes 1950. Åren 1986–2014 fanns Kungsgårdsgymnasiet i lokalerna, och numera är skolan högstadium med det nygamla namnet Klingsborgsskolan.