Kvarteret Klädesfabriken i stadsdelen Berget namngavs den 28 januari 1993.

Kvarteret upptas helt av den byggnad som kallas Strykbrädan. Laxholmsfabriken uppfördes i slutet av 1860-talet som klädesfabrik för Holmens Bruk. Här ligger i dag bland annat Norrköping Science Park och Holmens Museum.

(Strykbrädan i kvarteret Klädesfabriken (till höger) och Strykjärnet i kvarteret Laxholmen (till vänster). Foto: Karl Ludvig Lindelöw. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)