Kvarteret Kardinalmärket på Händelö namngavs den 1 april 2003.

Namngrupp ”sjömärken”. Oftast en boj eller prick som märker ut en farled eller ett navigeringshinder.