Den 1 april 2003 namngavs kvarteret Kardinalmärket på Händelö.

Namngrupp ”sjömärken”. Oftast en boj eller prick som märker ut en farled eller ett navigeringshinder.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.