Kvarteret Karbinen i Nordantill namngavs den 23 april 1990.

Smedjegatan och de omgivande kvarteren Karbinen och Musköten samt kanske även Hållhaken och Spetsen är ”minnen af det gamla gevärsfaktoriet på en holme i strömmen här utanför, för hvars arbetare de nämnda områdena upplätos till boplatser”, skrev Nordén.

Kvarterets namn ändrades 1990 från Karbin, vilket det hade hetat sedan 1729.

(Smedjegatan 37 i kvarteret Karbinen på 1940-talet. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)