Den 12 maj 1921 namngavs kvarteret Kalven i Söderstaden.

Kvarteret låg på Getängen framför högre allmänna läroverkets byggnad. ”I anslutning härtill och med uttryck, hämtat från skolpojksvärlden” valdes namnet Kalven. Folkskolans pojkar kallades kalvar och läroverkspojkarna kallades getter.

(Kvarteret Kalven i korsningen Trozelligatan – Hörngatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)