Den 19 april 1961 namngavs kvarteret Kålen i Pryssgården.

Namngrupp ”köksväxter”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.