Den 19 april 1961 namngavs kvarteret Kålen i Pryssgården.

Namngrupp ”köksväxter”.