Kvarteret Jupiter i Lindö namngavs den 8 oktober 1984.

Namngrupp ”solsystemet”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.