Den 8 oktober 1984 namngavs kvarteret Jorden i Lindö.

Namngrupp ”solsystemet”. ”Eftersom det varit svårt att finna namn med anknytning till området, föreslås ett nytt neutralt gruppnamn inom området, Himlakroppar, med underavdelningarna Solsystemet inom Bergaområdet och Stjärnbilder inom Kråkvilanområdet”, skrev stadsingenjören till namnberedningen.