Den 9 oktober 1972 namngavs kvarteret Jasminen i Haga.

Namngrupp ”prydnadsväxter”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.