Kvarteret Järven i Marielund namngavs den 30 januari 1889.

Namngrupp ”djur”.

(YFA:s fabrik i kvarteret Järven år 1932. Foto ur Holmens bruks arkiv, Norrköpings stadsarkiv)