Kvarteret Isolatorn i Ingelsta namngavs den 5 mars 2020.

Namngrupp ”elektriska termer”.