Kvarteret Hyrkusken på Saltängen namngavs den 12 september 2012.

I kvarteret ligger en byggnad från 1800-talets senare hälft som kallas Hyrkuskens hus. År 1870 ingick den i en grupp med fyra gårdar, men bara den sydvästra finns kvar. I huset drev Norrköpings siste hyrkusk, Evald Fredriksson, sin verksamhet fram till 1973. En hyrkusk tillhandahöll hyrvagnar till allmänheten, alltså motsvarande dagens taxiåkare.

Vid kvarteret ligger Hyrkuskens park.

(Hyrkuskens hus år 2015. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)