Den 15 juni 1938 namngavs kvarteret Holmstad i Klingsberg.

Holmstaskolan i kvarteret invigdes 1869 och vid förra sekelskiftet var Moa Martinson elev där. Skolan kallades senare Lilla Holmstad, för att skilja den från Stora Holmstad som låg intill 1901–1994. Lilla Holmstad tjänstgjorde under den tiden som lärarbostad, men återinvigdes som skola 1977 efter en genomgripande renovering och har sedan dess bland annat inrymt ett skoldaghem.

(Holmstaskolan 1901. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)