Kvartersnamnet Höken i Kneippen är känt sedan 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Förskolan Hultet vid korsningen Villagatan–Bragegatan i kvarteret Höken år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)