Kvarteret Högshorvan i Söderstaden namngavs den 5 januari 1943.

Högshorvorna var gärden öster om vägen till Söderköping (nuvarande Hagebygatan). De nämndes redan 1415, och 1798 listades Övre och Nedre Högshorvorna bland stadens jordar. Inkomsterna från en åker i Högshorvan hade gått till Norrköpings hospital.