Kvarteret Haren i Kneippen namngavs den 18 juni 1936.

Namngrupp ”djur”. Ersatte namnet Ejdern när Kneippen införlivades med Norrköpings stad 1936 eftersom det kvartersnamnet redan fanns i staden.

(Limfabriken Hernia vid Torsgatan i kvarteret Haren år 1966. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)