Kvarteret Häradshövdingen i Åby namngavs den 28 oktober 1974.

Namngrupp ”tingsstället”. I området låg Bråbo härads tingshus. Häradshövdingen var ordförande i häradsrätten som var första rättsinstans på landsbygden tills tingsrätterna inrättades 1971. Den sista ordinarie häradshövdingen för Björkekinds, Östkinds, Lösings, Memmings och Finspånga läns härader var Bror Walter Behrman (1900–1973), som innehade ämbetet 1947–1967.