Kvarteret Hamnkontoret på Saltängen namngavs den 8 juni 2017.

Det gamla tullhuset i närheten av kvarteret var under många år hamnkontor.

(Gasverksmuseet på Saltängsgatan 48 i det dåvarande kvarteret Skeppsdockan, nu kvarteret Hamnkontoret. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)