Kvarteret Hällristningen i Söderstaden namngavs den 15 december 1938.

I Nelinsparken intill kvarteret finns den enda kända hällristningen inom Norrköpings stads ursprungliga område. Ristningen på klippan består av två skepp som är 30 centimeter långa och 5–8 centimeter höga.

(Albrektsvägen med kvarteret Hällristningen till höger omkring år 1953. Foto: Gustaf Östman. Ur Drätselkammarens arkiv i Norrköpings stadsarkiv)