Kvarteret Hägern på Saltängen var namngivet 1862.

Namngrupp ”sjöfåglar”.