Den 1 juni 1970 namngavs kvarteret Hagelbyn i Lindö.

Namngrupp ”väder”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.