Den 1 juni 1970 namngavs kvarteret Hagelbyn i Lindö.

Namngrupp ”väder”.