Kvarteret Gumsen i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Villa Linnea i kvarteret Gumsen år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.