Kvarteret Gubben på Saltängen hör till 1729 års kvarter.

Edward Ringborg kopplade namnet till ”gambla ryttaren Hans Wennerberg” som 1720 var mantalsskriven i området. En annan möjlighet är att klädesfabrikören Jacob Rehnström och hans åldrige fader har givit namn åt kvarteren Renströmmen och Gubben. ”Några dokument, som styrka den rätt naturliga förmodan […] hava icke anträffats.”

(Kvarteret Gubben vid Saltängsgatan 1971. Foto: Gustaf Larsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)