Kvarteret Gruset i Jursla namngavs den 11 september 2007.

Namngrupp ”jordarter”. Kvarteren Gruset, Leran, Moränet och Sanden fick sina namn samtidigt och ligger på gammal jordbruksmark. Jordarten grus innehåller till dominerande del gruspartiklar (2–60 millimeter i diameter).

(Flygfoto år 2021)