Den 28 oktober 1968 namngavs kvarteret Gösen i Kneippen.

Namngrupp ”djur”. Kvarteret var tidigare en del av kvarteret Ålen.

(Strandborgen i nuvarande kvarteret Gösen. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)