Kvarteret Gördeln finns med på kartan över Nordantill 1729 och då var gördelmakaren Gottfrid Graver en av tomtägarna.

(Vattengatan 14 i kvarteret Gördeln år 1959. Foto: Larsson Foto. Ur Östergötlands museums samlingar)