Den 23 juli 1942 namngavs kvarteret Generatorn i Himmelstalund.

Namngrupp ”elektriska termer”.