Den 23 juli 1942 namngavs kvarteret Generatorn i Himmelstalund.

Namngrupp ”elektriska termer”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.