Den 8 juni 2017 namngavs kvarteret Gasklockan i Saltängen.

Här låg Norrköpings gasverk 1851–1988. När gasklockan för lagring av gasen byggdes 1851 var den landets andra. Gasen tillverkades genom kokning av kol, och restprodukten tjära har gjort att området är kraftigt förorenat. Därför krävs en omfattande och kostsam sanering inför byggandet av det nya bostadsområdet Inre hamnen.

(Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)