Kvarteret Gåsetäppan i Klingsberg namngavs den 14 oktober 1937.

Namnet kommer från ett markområde som ägts av polisnotarien Johan Gåse (1817–1880) vid poliskammaren i Norrköping.

(Kvarteret Gåsetäppan längs Ekenäsgatan. Foto från samlingen Alderins foto i Norrköpings stadsarkiv)