Kvarteret Garvaren i Nordantill namngavs den 15 januari 2016.

Namnet föreslogs med tanke på den intilliggande Garvaregatan. Vid gatan låg förr flera garverier. Bland annat ägde garvaren mäster Lundgren tomt nr 4 i kvarteret Asken och garvaren rådman Åkerström tomt nr 1 i Busken. Kvarteret hette Laxen från 1729 fram tills det upphörde att vara ett eget kvarter 1990.

(Bostadsfastighet i kvarteret Garvaren år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)