Den 8 maj 1967 namngavs kvarteret Galären i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

(Pamusvägen 69 i kvarteret Galären. Ur fotosamlingen Gamla Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.