Den 8 maj 1967 namngavs kvarteret Galären i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

(Pamusvägen 69 i kvarteret Galären. Ur fotosamlingen Gamla Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)