Den 8 maj 1967 namngavs kvarteret Galären i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

(Pamusvägen 69 i kvarteret Galären. Ur fotosamlingen Gamla Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.