Den 4 oktober 1982 namngavs kvarteret Fyrskeppet på Händelö.

Namngrupp ”sjömärken”. Ett fyrskepp är ett förankrat fartyg med fyr.

(Händelöverket i kvarteret Fyrskeppet år 1983. Foto: Jan Kalmermo. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)