Kvarteret Fregatten i Lindö namngavs den 8 maj 1967.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.