Kvarteret Föraren i Butängen namngavs den 12 juni 1964.

Namngrupp ”industriyrken”.