Den 11 januari 1963 namngavs kvarteret Focken i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.