Den 11 januari 1963 namngavs kvarteret Focken i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.