Kvarteret Fjället i stadsdelen Berget namngavs senast 1876.

Kvarteren Fjället och Åsen utgjorde bergformationer som sprängdes bort när Västra Promenadens drogs fram.

(Kvarteret Fjället vid Sydvästra Promenaden, nuvarande Södra Promenaden. Vykort. Ur Östergötlands museums samlingar)