Kvarteret Fingersvampen i Brånnestad namngavs den 18 augusti 1980.

Namngrupp ”svampar”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.